příspěvková organizace
Hledat

KONTAKT

Sociální služby
Lipník na Bečvou
Souhradní 1393,
751 31 Lipník nad Bečvou
tel: 581 773 783
     580 582 860
email: reditel@socialnisluzby.com
socialni@socialnisluzby.com
ekonom@socialnisluzby.com
stacionar@socialnisluzby.com
www.socialnisluzby.com

Jsme člen APSS

Jsme členem ČAPS

Podpořili nás:

 

 

TOPlist

 

Veřejný závazek

Veřejný závazek pečovatelské služby

Poslání

Posláním Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, je pomoc a podpora seniorů a dospělých občanů s chronickým onemocněním, kteří jsou občany města Lipníka nad Bečvou a všech jeho místních částí. Služba je poskytována jako terénní a ambulantní. Posláním  pečovatelské služby je umožnit uživatelům žít v domácím prostředí a pomáhat jim při zvládnutí běžných potřeb, která si nejsou schopni zabezpečit sami vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.

 

Cíle pečovatelské služby :

 

CÍLEM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JE POMOC, KTERÁ UMOŽNÍ

 • Uživateli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • Podpořit samostatnost a aktivitu uživatele
 • Poskytovat služby tak, aby reagovaly na aktuální změny u uživatele
 • Zachovat uživateli jeho přirozené sociální vazby a životní návyky
 • Uživateli naplnit jeho osobní cíle

 

 

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena)

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Osoby s chronickým onemocněním, které snižuje jejich soběstačnost a vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Osoby s chronickým onemocněním

 • osoba,  která je dlouhodobě nemocná a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další fyzické osoby k zajištění svých potřeb

Senior

 • osoba starší 65 let a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby pro zajištěné svých potřeb

Z výše uvedených osob nejsme schopni poskytovat PS:

 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby, poskytování služby by znamenalo nepřijatelné riziko pro zaměstnance ( domácnost je shledána silně znečištěná lidskými nebo zvířecími výkaly, v domácnosti se vyskytují hlodavci, hmyz apod.), PS bude poskytována po odstranění těchto rizik
 • Osobám, které nemají trvalé bydliště na území města Lipníka nad Bečvou a jeho místních částech
 • Osobám, které napadly nebo obtěžovaly pracovníky pečovatelské služby, další poskytování služeb by ohrozilo bezpečnost pracovníků

 

Věková skupina

 •   Dospělí (18 – 64 let)
 •   Mladší senioři (65 – 80 let)
 •   Starší senioři (nad 80 let)

 

Zásady poskytování sociální služby :

 • Partnerství (klient je pro pracovníky partnerem, určuje si sám rozsah pomoci a podpory)
 • Přizpůsobení komunikace (pomalá mluva, psané slovo, nepoužívají zdrobněliny)
 • Spolupráce s dalšími pečujícími osobami
 • Respektování volby uživatele při výběru služeb
 • Ochrana lidské důstojnosti uživatelů (dohodnuté oslovování, důstojné podávání stravy, podpora a pomoc s úpravou zevnějšku uživatele)
 • Respektování základních lidských práv
 • Podpora využívání veřejných služeb
 
© www.socialnisluzby.com - vytvořte si také své webové stránky
počítadlo toplist