příspěvková organizace
Hledat

KONTAKT

Sociální služby
Lipník na Bečvou
Souhradní 1393,
751 31 Lipník nad Bečvou
tel: 581 773 783
     580 582 860
email: reditel@socialnisluzby.com
socialni@socialnisluzby.com
ekonom@socialnisluzby.com
stacionar@socialnisluzby.com
www.socialnisluzby.com

Jsme člen APSS

Jsme členem ČAPS

Podpořili nás:

 

 

TOPlist

 
Navigace: Sociální služby Lipník nad Bečvou > DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou

Město Lipník nad Bečvou je vlastníkem dvou domů s pečovatelskou službou na adrese Souhradní č. 1393 a Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou.
Správou těchto domů je pověřena organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace.
Byty v těchto domech jsou určeny pro bydlení seniorů a osob zdravotně postižených. Předpokládá se schopnost samostatného bydlení, tedy určitá míra soběstačnosti.
K zajištění úkonů, které není nájemce bytu schopen sám realizovat je možné poskytnout sociální službu – pečovatelskou službu.
O přidělení a pronájmu bytu rozhoduje Rada města Lipník nad Bečvou.
Žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou přijímá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který v případě uvolnění bytu z podaných žádostí zpracuje materiál pro radu města k rozhodnutí o přidělení a pronájmu bytu.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je umístěn v budově zámku, ulice Bratrská 358, Lipník nad Bečvou.
Žádost lze  řešit s vedoucí odboru nebo sociálním pracovníkem.
 
Co vše k vyřízení potřebujete:
  • doklad totožnosti.
  • dle konkrétní sociální situace žadatele mohou být požadovány další specifické doklady
  • formulář žádosti o poskytnutí bytu v domech s pečovatelskou službou, který je ke stažení na konci tohoto textu
  • součástí žádosti je i doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
 
Vyřízení žádosti se řídí termíny jednání Rady města Lipník nad Bečvou.
 

Nejčastější dotazy

Je možné přidělit byt v DPS i osobě s jiným trvalým pobytem než v Lipníku nad Bečvou?
Ano, žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou může podat i osoba s trvalým pobytem mimo Lipník nad Bečvou.
Byt v domě s pečovatelskou službou je přidělen až po uzavření smlouvy o úhradě nákladů, které městu Lipník nad Bečvou vzniknou v souvislosti s užíváním bytu takovouto osobou. Smlouva je uzavírána mezi správcovskou organizací a obcí v níž má osoba trvalý pobyt.
 
Kontaktní osoba:  Bc. Pavla Jemelková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
                                                                    tel. 581 722 220, jemelkova@mesto-lipnik.cz
 
                                p. Jana Mainušová, DiS., sociální pracovník,
                               tel.: 581 722 337, mainusova@mesto-lipnik.cz

http://www.mesto-lipnik.cz/pravidla%2Dpro%2Dpridelovani%2Dbytu%2Dv%2Ddomech%2Ds%2Dpecovatelskou%2Dsluzbou/d-1959/p1=2264

                    

Soubory ke stažení

Domovni_rad_.pdf
 
© www.socialnisluzby.com - vytvořte si také své webové stránky
počítadlo toplist