příspěvková organizace
Hledat

KONTAKT

Sociální služby
Lipník na Bečvou
Souhradní 1393,
751 31 Lipník nad Bečvou
tel: 581 773 783
     580 582 860
email: reditel@socialnisluzby.com
socialni@socialnisluzby.com
ekonom@socialnisluzby.com
stacionar@socialnisluzby.com
www.socialnisluzby.com

Jsme člen APSS

Jsme členem ČAPS

Podpořili nás:

 

 

TOPlist

 

Sazebník úhrad

 

 

Platba za poskytovanou pečovatelskou službu vychází z platného Sazebníku denního stacionáře schváleného zřizovatelem.

Sazebník je vytvořen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Cena je účtována dle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu.

 

SAZEBNÍK ÚHRAD – DENNÍ STACIONÁŘ

TEL: 580 582 863, 725 528 761

Poskytované služby – základní činnosti dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.

 

Částka/jednotka/v Kč

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

90,00 Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

90,00 Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

90,00 Kč/hod.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

90,00 Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel nebo sprcha)

90,00 Kč/hod.

Pomoc při použití WC

90,00 Kč/hod.

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – zajištění oběda

Částka dle sazebníku dodavatele stravy

Max. 75,00 Kč/oběd

 

Skupinová forma

Individuální forma

Částka v Kč/ jednotka

Částka v Kč/ jednotka

Pracovně výchovná činnost

25,00 Kč/hod.

120,00 Kč/hod.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

25,00 Kč/hod.

120,00 Kč/hod.

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

25,00 Kč/hod.

120,00 Kč/hod.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

25,00 Kč/hod.

120,00 Kč/hod.

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

25,00 Kč/hod.

120,00 Kč/hod.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

25,00 Kč/hod.

120,00 Kč/hod.

 

Poskytované služby – fakultativní činnosti

Částka/jednotka/ v Kč

Dohled nad užitím přinesených léků

10,00 Kč/úkon

Zajištění drobného nákupu

10,00 Kč /úkon

Doprava do a z denního stacionáře

(jen pro klienty bydlících na území města Lipník nad Bečvou a jeho místních částí)

20,00 Kč /1 cesta

Sazebník úhrad – denní stacionář byl schválen Radou města Lipník nad Bečvou na zasedání dne 09.12.2019, usnesením č. 597/2019 - RM 21 s účinností od 01.01.2020.

 
© www.socialnisluzby.com - vytvořte si také své webové stránky
počítadlo toplist