Sociální služby Lipník nad Bečvou

příspěvková organizace


Historie:

V květnu roku 1985 byl uveden do provozu Dům s pečovatelskou službou, na Zahradní 1335. Po výstavbě Domova - penzionu pro důchodce, Souhradní 1393 v listopadu roku 1994, který stavebně navázal na stávající Dům s pečovatelskou službou vznikla dne 1.1.1995 příspěvková organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou. Jejím předmětem činnosti je zajišťovat pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění a prevence sociální vyloučení v důsledku nepříznivé sociální situace.

Sociální služby, Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
zřizovatel Město Lipník nad Bečvou

Adresa:
Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou

Telefon:
580 582 861 - pověřena řízením Sociálních služeb, p.o., ekonomka
580 582 860 - vedoucí pečovatelské služby

Mobil:
725 528 761 - pověřena řízením Sociálních služeb, p.o., ekonomka
725 528 760 - vedoucí pečovatelské služby

E-mail:
socialni_sluzby@seznam.cz

Pověřena řízením Sociálních služeb, p.o.
Yvona Janotová

Oblast působení:
Lipník n.B a jeho místní části (Nové Dvory,Podhůra, Loučka, Podhoří, Trnávka)

Časová dostupnost:
V pracovní dny v době od 6.30 do 15.00. Mimo tuto dobu je péči možno poskytnout pouze po předchozí dohodě.

Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a členem České asociace pečovatelských služeb.
logo_apss.jpg, 4,4kB

Lipenský klub "Pohoda" se připojil k projektu Aktivní život Konta Bariéry Senzační senior.
logo_sensen.jpg, 4,4kB

Jsme členy České asociace pečovatelské služby.
logo_caps.jpg, 4,4kBCopyright 2007 - 2010 © Sociální služby, Lipník nad Bečvou
Design by: Mediall